Телефон:
+7(495) 149-22-10
МК № 6 / Поступающим / Подготовительные курсы

Приглашаем Вас на подготовительные курсы в наш колледж!

Для записи на подготовительные курсы, переходите по ссылке http://www.dpo.medcollege6.ru/programmy-obucheniya/podgotovitel-nye-kursy/